www.teachersun.com
TEL:13621363312
E-mail:slskt@263.net
回首页
Google
    欢迎来到  孙老师课堂贴吧! 返回  孙老师课堂
编号 点击 回贴 标题 作者 最后回复
1 1491 1     感谢孙老师,您的学习技艺太好了 211.100.46.* 2016-05-06 01:24:07
2 1297 2     感谢孙老师,我过了卫生A类。 111.126.178.46, 123.151.153.* 2016-05-05 12:49:08
3 1368 1     感谢孙老师 123.113.3.* 2016-05-05 01:11:11
4 1416 2     惊喜 119.185.1.* 2016-05-05 01:07:50
5 1525 2     感谢孙老师 理工A74分 58.213.23.* 2016-05-05 01:04:58
6 1531 2     太感谢孙老师了,让我轻松过了理工B 123.168.120.* 2016-05-05 01:01:06
7 1484 2     感谢上帝,给孙老师这么智慧的头脑 121.30.252.* 2016-05-05 00:48:41
8 1422 2     5月1日查分理工A63分 1.204.189.* 2016-05-05 00:44:44
9 1463 2     感谢孙老师,我过了卫生A类。 111.126.178.46, 123.151.153.* 2016-05-05 00:42:21
10 1618 2     重读后2016年终于收官理工A 63分,在此感谢孙老师! 1.204.189.* 2016-05-05 00:40:18
11 1725 3     孙老师,真乃名师耶! 121.30.253.* 2016-05-05 00:36:03
12 1502 2     又过了 101.231.77.* 2016-05-05 00:35:15
13 1505 2     孩子高一,英语成绩不好,怎么办? 221.176.131.* 2016-05-05 00:28:58
14 1274 1     向孙老师致敬 27.208.158.* 2016-05-03 14:58:08
15 1306 1     向孙老师致敬 219.141.240.* 2016-05-03 10:18:20
16 1550 2     我是初三的,直接找答案对阅读能力真的没影响吗? 106.2.238.* 2016-05-02 03:42:38
17 1482 2     报喜了 39.89.116.* 2016-05-02 03:41:58
18 1492 2     感谢孙老师!综合B4月29日已查分 221.238.13.* 2016-05-02 03:41:12
19 1697 3     急求孙老师 219.146.227.* 2016-05-02 03:40:53
20 1694 3     感谢孙老师!综合B应该能过 221.238.13.* 2016-05-02 03:33:55
21 1497 2     向孙老师致敬 123.235.186.* 2016-05-02 03:28:06
22 1433 2     感谢孙老师,过啦啊 113.128.103.* 2016-05-02 03:26:23
23 1461 2     谢谢孙老师,理工B过了 120.82.175.* 2016-05-02 03:25:17
24 1518 2     孙老师职称英语卫生B就差六分 114.245.64.* 2016-05-02 03:24:16
25 1381 2     报喜,理工B 78分!谢谢孙老师! 221.223.139.* 2016-05-02 03:18:16
26 1454 3     感谢孙老师,职称英语顺利通过 222.133.195.* 2016-05-02 03:16:02
27 1783 4     2016卫生A代码13 39.89.172.* 2016-04-29 11:59:40
28 1506 1     求孙老师解惑 182.148.62.* 2016-04-05 12:23:15
29 1541 1     给孙老师点赞 61.187.166.* 2016-04-03 01:16:17
30 1637 1     2016 卫生A概括大意与完成句子 123.235.154.* 2016-03-30 14:31:20
标 题
字体颜色
内容
图片链接
验证码
目前您是匿名发贴      登录 |  注册
孙老师课堂-贴吧