www.teachersun.com
TEL:400 619 3916
E-mail:117344974@qq.com
回首页
Google
    欢迎来到  孙老师课堂贴吧! 返回  孙老师课堂
编号 点击 回贴 标题 作者 最后回复
1 58197 131     听了您的课想把我的那个英语老师给杀了! 无语 2016-08-02 03:50:23
2 1626 2     英语应试技巧真的有效?都扪心自问一下 182.35.57.* 2016-07-30 19:54:57
3 1274 1     感谢孙老师 222.217.114.* 2016-07-30 19:52:00
4 1357 1     感谢孙老师 222.217.114.* 2016-07-30 19:51:57
5 1460 1     高中英语应试技巧真的有用吗?各位扪心自问 182.35.57.* 2016-07-28 01:50:45
6 1626 4     关于英语基本句型问题! 223.152.226.* 2016-07-27 13:06:08
7 1515 2     上海的可以领证书了 101.231.77.* 2016-07-19 09:23:32
8 1321 1     高考 Never 2016-07-16 04:34:13
9 1307 1     问题 123.151.136.* 2016-07-12 11:56:25
10 1537 1     初中 101.249.54.* 2016-06-24 14:31:29
11 1595 2     如何选择课程 xiaochen 2016-06-15 07:31:20
12 1604 1     感谢孙老师,理工A73分 223.72.65.* 2016-06-08 14:38:56
13 1537 1     应试教育 218.201.218.* 2016-06-07 14:40:11
14 1431 1     系列课程3级下册 12344321 2016-06-07 04:38:17
15 1425 1     高考英语 10.92.27.3, 211.143.58.* 2016-06-04 06:50:59
16 1526 5     系列课程3级下册 12344321 2016-06-04 01:09:49
17 1423 1     神奇 61.183.20.* 2016-06-01 09:58:59
18 1430 1     英语差 111.37.5.* 2016-05-29 12:32:31
19 1500 2     我通过了感谢孙老师以及您优秀的团队卫生A70分 27.202.188.* 2016-05-28 01:52:20
20 1578 2     基础差的朋友可以一试 124.128.156.* 2016-05-28 01:51:04
21 1516 2     感谢孙老师,很多年没用英语了,综合A考了66分 119.146.85.* 2016-05-28 01:49:45
22 1576 2     英语听力困难生 木雅格 2016-05-28 01:48:08
23 1547 2     谢谢 120.194.236.* 2016-05-28 01:47:31
24 1472 2     报喜贴 113.205.211.* 2016-05-28 01:34:11
25 1575 3     感谢孙老师,二十年没学英语,只学20小时竟然过A级 222.168.43.* 2016-05-24 04:23:14
26 1595 2     课程错误 12344321 2016-05-24 04:16:51
27 1479 2     感谢孙老师 114.94.22.* 2016-05-08 02:31:29
28 1419 1     没感觉 171.115.159.* 2016-05-07 12:22:51
29 1482 1     感谢孙老师让我通过了职称考试 221.218.29.* 2016-05-06 04:53:59
30 1556 1     2016年理工A63分通过了,太感谢太感谢孙老师了! 112.90.239.* 2016-05-06 02:31:14
标 题
字体颜色
内容
图片链接
验证码
目前您是匿名发贴      登录 |  注册
孙老师课堂-贴吧