www.teachersun.com
TEL:400 619 3916
E-mail:117344974@qq.com
回首页
Google
    欢迎来到  孙老师课堂贴吧! 返回  孙老师课堂
编号 点击 回贴 标题 作者 最后回复
1 1352 1     资料下载区里资料怎么看需要什么软件吗? 182.128.91.* 2017-02-26 14:42:17
2 1207 2     英语不好 120.210.167.* 2017-02-25 07:21:10
3 1777 5     高考孙老师基础课孙老师分词很不严谨 182.43.70.* 2017-01-31 23:24:46
4 1894 6     16年,已经6年了,我永远记得孙老师课堂对自己的影响 115.60.18.* 2017-01-02 02:48:36
5 1181 2     老师同学帮忙解答! 119.181.201.* 2016-12-31 15:11:54
6 1295 2     我当年英语从屁都不如考到了86分 114.234.88.* 2016-12-31 15:06:11
7 1074 2     去年考结合A56分,今年考75分,感谢孙老师。 117.172.25.* 2016-12-31 15:00:18
8 1178 2     英语落下了怎么办 27.221.192.* 2016-12-31 14:54:39
9 1162 3     适不适用 36.149.166.* 2016-12-31 14:50:16
10 1034 2     咨询 221.207.19.* 2016-12-31 14:45:48
11 1043 2     2017年职称英语字典 117.174.27.* 2016-12-31 14:43:09
12 1132 3     一个老学员的建议 老骥伏枥 2016-12-31 14:41:44
13 1068 2     投诉那个接电话的客服太差劲了!!!! 218.4.83.* 2016-12-31 14:40:40
14 875 1     期待改进 1.81.228.* 2016-12-24 03:00:03
15 942 2     如何下载音频课程资料 171.222.82.* 2016-10-31 12:45:34
16 940 2     基础课的“蓝皮书”送吗 110.53.126.4, 14.17.37.* 2016-10-24 03:49:22
17 894 1     非常感谢 219.239.86.* 2016-10-13 07:08:22
18 1178 2     职称英语还考吗? 10.100.47.84, 117.136.47.* 2016-10-12 06:31:25
19 1217 3     能否再重读一次? 111.8.205.* 2016-10-02 09:58:17
20 1011 2     问题 125.67.229.* 2016-10-02 09:57:02
21 1010 2     怎么办 183.253.145.* 2016-10-02 09:53:29
22 946 3     初中英语试听 60.222.123.* 2016-10-02 09:53:01
23 868 2     课程怎么购买? 怎么学习? 有时间限制 英语思维局限啊 2016-10-02 09:52:16
24 2357 17     穷人家孩子的母亲 1.199.107.* 2016-09-09 04:01:20
25 3681 39     孙老师亲启 106.59.238.* 2016-08-23 12:13:19
26 1020 1     三级下册27讲中老师说的300多页课本上在什么地方啊 220.194.65.* 2016-08-06 02:01:15
27 54442 131     听了您的课想把我的那个英语老师给杀了! 无语 2016-08-02 03:50:23
28 1210 2     英语应试技巧真的有效?都扪心自问一下 182.35.57.* 2016-07-30 19:54:57
29 929 1     感谢孙老师 222.217.114.* 2016-07-30 19:52:00
30 885 1     感谢孙老师 222.217.114.* 2016-07-30 19:51:57
标 题
字体颜色
内容
图片链接
验证码
目前您是匿名发贴      登录 |  注册
孙老师课堂-贴吧